JUDr. Květoslava Štorkánová

advokátní kancelář

Založeno v roce 1993

Dlouholeté zkušenosti, profesionalita

spolehlivost, osobní přístup

převody nemovitostí

sepis všech smluv, zajištění dokumentace a znaleckých posudků, jednání s katastrálními úřady, advokátní úschova kupní ceny...

obchodní právo

obchodní společnosti - s.r.o., a.s., družstva, společenství vlastníků jednotek, obchodní smlouvy, obchodní spory, vymáhání pohledávek...

občanské právo

veškeré občanskoprávní smlouvy, zastupování v občanskoprávních sporech, rodinné právo, dědické...

správní právo

jednání se správními úřady - finančními, živnostenskými, katastrálními, stavební řízení, přestupky, správní soudnictví...

pracovní právo

pracovněprávní smlouvy, ukončení pracovního poměru, odstupné, soudní spory mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, pracovní úrazy ...

Kontakt:

sídlo:
Pohořelec 110/26
Praha 1
118 00

Bělohorská 9/274
Praha 6
GSM: 735 726 669
email: e.storkanova@aksto.cz

 

Pracovní právo

  • pracovněprávní smlouvy
  • výpovědi
  • okamžité zrušení pracovního poměru
  • spory o neplatnost výpovědi a zrušení pracovního poměru
  • odstupné
  • náhrada škody
  • dohody o hmotné odpovědnosti
  • řízení o pracovních úrazech
  • zastupování při sporech mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem
  • dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti
 
Copyright © 2010 advokátní kancelář JUDr. K. Štorkánové